Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Cejle (2021-2022)

  • investor: Obec Cejle
  • investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje