Úprava návsi, Cejle (2022-2023)

  • investor: Obec Cejle
  • investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje 
  • Úprava centra obce s přemístěním zasávky veřejné dopravy,rekonstrukce místní komunikace ve spolupráci s KSÚS Vysočiny