Vodovod Škrdlovice I. etapa

 

 • investor: Obec Škrdlovice
 • investiční náklad (CZK): 30 mil Kč
 • způsob financování: vlastní zdroje, OPŽP 
 • Výkon technického  dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě
  Vodovod Škrdlovice I. etapa v rozsahu:
  • SO 01.1 Vodojem – stavební část
  • SO 01.2 Vodojem – technologická část
  • SO 02.1 Vodovodní řady, vč. sděl. kabelu
  • SO 02.2 Vodovodní řady – vodovodní přípojky
  • SO 02.3 Vodovodní řady – úpravy povrchů
  • SO 03 Elektro instalace, vč. el. přípojky a sděl. kabelu
  • SO 04 Vrt Dolní Karlov, vč. el. přípojky a sděl. kabelu