Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, areál Pouště (TDS a Koordinátor BOZP)

 

 • investor: Česká republika - Ministerstvo vnitra 
 • investiční náklad (CZK): 171 mil Kč
 • způsob financování: vlastní zdroje MV ČR , MMR , IROP 
 • Jedná se o výstavbu výcvikového areál Policie ČR, zahrnující výstavbu stavebních a inženýrských objektů 
  • SO 11 sklad pomůcek,
  • SO 12 nácviková hala,
  • SO 13 a 14 taktické objekty č. 1,2,3,
  • SO 15 cvičné objekty,
  • SO16 velín,
  • SO 17 nádraží,
  • SO 18 a 19 silniční a terénní polygony,
  • SO 21 terénní úpravy, zpevněné plochy a komunikace,
  • IO 31 areálový rozvod dešťové kanalizace,
   IO 32 areálový rozvod elektřiny, nízkého napětí (NN),
   IO 33 areálový rozvod vody, IO 34 areálový rozvod venkovního osvětlení