Vysoká - Posílení vodovodu Nový Svět

 

  • Posílení stávajícícho vodovodu v Novém Světě místní části obec Vysoká:

       Vystrojení nového vrtu a výstavba nového vodojemu 50 m3 včetně nové stalové stanice a úpravny vody
        s propojením do systému veřeného vodovodu v místní části

  • investor: Obec Vysoká
  • investiční náklad (CZK): 6 mil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje  S PROJENÍ