ZTI Na Pivovaru, Golčův Jeníkov (2022)

  • investor: Město Golčův Jeníkov
  • investiční náklad (CZK): 
  • způsob financování: vlastní zdroje 
  • Základní technická infrastruktura (komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, STL plynovod)  pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Pivovaru