Cisternová automobilová stříkačka

 

  • Zadavatel: Obec Šlapanov
  • způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • termín plnění:  2020
  • druh zakázky: dodávka
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 9 mil Kč
  • způsob financování: IROP