Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě

  • otevřené zadávací řízení na výběr zhotovitele tří částí:

- Měnírna ve vozovně v ul. Brtnická 23

- Rekonstrukce trolejového vedení v ul. Brtnická

- Úprava trolejového vedení v areálu DP

  • hrazeno z dotačního programu Doprava III