Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy zimního stadionu

  • zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
  • způsob zadání: Otevřené řízení 
  • termín plnění:  
  • druh zakázky: dodávky
  • předpokládaný investiční náklad (CZK):  - mil Kč
  • způsob financování: nadace ČEZu