Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, v lokalitě "Za Humny", Cejle

 

  • Zadavatel: Obec Cejle
  • způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • termín plnění:  2021
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 12 mil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje