Oprava vodních nádrží Mořinka, okr. Beroun

Zadavatel: Obec Mořinka

způsob zadání: 

ZMR 2020  - 0,75 mil Kč Kč (V Chaloupkách, místní část obce Mořinka)
ZMR 2022  - 3,5 mil Kč (na parc.č. 45 v k.ú. Mořinka)

termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 
způsob financování: MZe ČR