Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na kulturní a společenmsko-sportovní centrum

 

  • zadavatel: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava
  • způsob zadání: Otevřené řízení 
  • termín plnění:  2020-2022
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK):  (60)30 mil. Kč
  • způsob financování: Ivlastníé zdroje a MK ČR
  • info: až pátý pokus o výběr zhotovitele v období  let 2018-2021 byl úspěšný s postupnou úpravou projektu