Revitalizace náměstí Světlá nad Sázavou

 

  • Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
  • způsob zadání: Otevřené řízení
  • termín plnění:  2019
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 60 mil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje
  •  
    Info: Předmětem prací byly stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch, výstavba, či oprava opěrných zdí, rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, optických sítí a STL plynovodu, přípojky vodovodu a kanalizace, sadové úpravy, závlahový systém, výstavba informačního centra, dodávka prodejního stánku a mobiliáře v prostoru náměstí Trčků z Lípy ve městě Světlá nad Sázavou.