Novostavba bytového domu na pozemcích p.č. 124 a 304 v Horních Dubenkách

  • Zadavatel: Obec Horní Dubenky
  • způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • termín plnění: 
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 23 nmil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje