Novostavba víceúčelových objektů na p.č. 1542/1, 1521/2 v k.ú. Cetoraz

  • zadavatel: Obec Cetoraz
  • způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • termín plnění: 
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje