Dodávka vozidel pro Oblastní charitu Jihlava

 

  • zadavatel: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava
  • způsob zadání: Otevřené řízení v nadlimitním režimu
  • termín plnění:  
  • druh zakázky: dodávky
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 6,4 mil Kč
  • způsob financování: IROP - projekt Obnova vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0016457