Splašková kanalizace a ČOV Třeštice (2021)

 •  

  zadavatel: Obec Třeštice
  způsob zadání: užší řízení
  termín plnění:
  druh zakázky: stavební práce
  předpokládaný investiční náklad (CZK): 38 mil Kč
  způsob financování: SFŽP