Úprava návsi Cejle

 

  • Zadavatel: Obec Cejle a a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
  • způsob zadání: ZPŘ
  • termín plnění:  2022
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
  • způsob financování: sdružené prostředky - vlastní zdroje a Kraj Vysočina