Veřejný vodovod Hořesedly

  • Zadavatel: Obec Hořesedly
  • způsob zadání: Otevřené řízení
  • termín plnění:  2018
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 38 mil Kč
  • způsob financování: MZe ČR