Veřejný vodovod a zapojení vrtu ZV-1, vodojem a úpravna vody, Zhoř

Zadavatel: Obec Zhoř

způsob zadání:  užší řízení 

termín plnění: 2022
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):   24 mil Kč

způsob financování: vlastní  + dotace z dostupných zdrojů