Výměna oken objektu ZŚ v ulici Jelenova č.p. 30, Světlá nad Sázavou Havlíčkova Borová - MVN na pozemcích 4021/1 a 4018

 

  • zadavatelZŠ Jelenova č. 30 prostřednictvím zřizovatele Města Světlá n. S.

  • způsob zadání: uzavřená výzva - zakázka malého rozsahu

  • termín plnění:  2024

  • druh zakázky: dodávky

  • předpokládaný investiční náklad (CZK): do 3,2 mil. Kč

  • způsob financování: vlastní zdroje