Výstavba vodovodu a kanalizace Cejle

 

  • Zadavatel: Obec Cejle
  • způsob zadání: uzavřená výzva - zakázka malého rozsahu
  • termín plnění:  2022
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje