ZTV pro RD Nový Rychnov

  • Zadavatel: Obec Nový Rychnov
  • způsob zadání: otevřené řízení
  • termín plnění:  2022
  • druh zakázky: stavební práce
  • předpokládaný investiční náklad (CZK): 21 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje